Yazılım Kursu | Autocad Kursu | Catia Kursu | CNC Kursu | Bilgisayar Kursu | 3DS Max Kursu | Grafik Tasarım Kursu | 3D Max Mimari Kursu | ANSYS Kursu | SolidWorks Kursu | Office Kursu |

 EĞİTİM TAKVİMİ

 border=


 Bilgisayar & IT

 border=


 Çizim & Tasarım

 border=


 Grafik Tasarım

 border=


 Kurumsal Eğitimler

 border=


 Web Tasarım

 border=


 Tasarım İmalat

 border=


 İnternet Reklamcılığı ve SEO

 border=


 Danışmanlık

 border=


Türk (F) Klavyesi ve F Klavye Ders Notları

Türk (F) Klavyesi ve 10 Parmak Klavye Kursu Ders Notları. Bu makalemizde Türk Klavyesi yani F klavye hakkında bilgiler edineceğiz. F klavyenin bize sağlıdığı faydalara değineceğiz. Aynı zamanda F klavye kullanımı kolaylaştıracak bazı ders notlarınıda bu makalemizin sonunda bulabileceksiniz.

 

 

KLAVYENİN TANIMI:


Harf, rakam, işaret ve sembollerden oluşan ve yazı makinelerinin veya bilgisayarların klavye adı verilen parçalarının ön kısmında bulunan tuşlar topluluğuna denir. Klavyeyi ekrana veya kağıt üzerine şekil çıkaran tuşlar topluluğudur diye de tanımlayabiliriz.


İlk daktilo makinelerinin klavyelerini düzenlemede ana amaç, tuşların birbirine takılmadan kullanılmasını sağlamak olmuştur. On parmakla yazma metodu henüz bilinmediği için klavye düzeni önemli değildi.


Günümüzde teknolojik gelişmelere paralel olarak yaygın olarak bilgisayarlar kullanıldığından bilgisayar klavyelerini on parmakla kullanabilmeyi öğrenmek önemli hale gelmiştir. On parmakla klavye kullanabilme becerisinin temeli mekanik daktilolara dayandığından, on parmakla klavye kullanma metotlarında fazla bir değişiklik olmamıştır. Klavyeler; kullanıldığı ülkeye göre; Alman, Türk, Amerikan, İtalyan, Fransız klavyeler şeklinde adlandırılmıştır. 

STANDART TÜRK KLAVYESİNİN TARİHÇESİ:


Atatürk’ün talimatı üzerine yeni bir Türk klavyesi yapılması amacıyla ilk çalışmalar 1928 yılında başlamasına rağmen sonuç alınamamıştır.


1955 yılında Sultanahmet Ticaret Lisesi öğretmeni İhsan Sıtkı Yener, ABD’li eğitim müşavirleri dr. Anthony R. Lanza, Edward J. Tutak ve bakanlıklar temsilcilerinden oluşan bir komisyon 42-46 tuşlu daktilo makineleri için çeşitli klavye tipleri belirlemişlerdir. Türk Standartları Enstitüsü de günümüzde halen kullanılmakta olan Türkçemizin özelliklerine en uygun olarak kabul edilen “Standart Türk Klavyesi”ni seçerek, Türkçe harfler düzeninin, rakamların ve işaretlerinin yerlerinin değiştirilemeyeceğini belirlemiştir.


20 Ekim 1955 tarihinde bilimsel esaslara göre hazırlanmış olan Standart Türk Klavyesi (F) TBMM kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

 

STANDART TÜRK KLAVYESİNİN ÖZELLİKLERİ:


1. Türkçe sözlük’ten yararlanılarak, yaklaşık 30.000 kelimenin harfleri incelenerek, harflerin geçiş sayıları ve yüzdeleri bulunmuştur. Buna göre, çok geçen harfler kuvvetli parmaklara ve temel sıraya alınmıştır.


2. Türkçe’de sesli/sessiz harflerin birbiri ardına gelme özelliği vardır. Sesli harflerin hepsi sol ele ve çok geçen sessiz harfler de sağ ele alınmıştır. Böylece, yazışta iki el için denge sağlanmış bulunmaktadır.
3. Tuşlara vurmanın en kolay olduğu temel sıranın yükü %64’tür. Üst sıranın yükü %24 ve alt sıranın yükü %12’dir.
4. Her iki ele de eşit yük verilmiştir. Sol elin yük oranı %49 ve sağ elin %51’dir.

  

STANDART TÜRK KLAVYESİYLE ON PARMAĞIMIZI KULLANARAK, HIZLI VE YANLIŞSIZ YAZI YAZMANIN SAĞLAYACAĞI YARARLAR:

 

1. Klavye ile yazacağımız yazıları hızlı ve yanlışsız yazarız.

 2. Zekamız gelişir.

 3. El becerilerimiz artar.

 4. Kendimize olan güvenimiz çoğalır.

 5. Ödevlerimizi, tezlerimizi, yazılarımızı hızlı ve sistemli bir şekilde yazarız.

 6. İş bulmamız kolaylaşır.

 7. Beraber görev yaptığımız arkadaşlarımız arasında kolay yükseliriz.

 8. Arkadaşlarımız arasında fark ediliriz.

 9. Bir iş başarmanın mutluluğunu duyarız.

 10. Düşünmemiz hızlanır, beynimiz gelişir.

 11. Zaman tasarrufu sağlarız.

12. Matbu evrakları daha kolay doldururuz.

13. Bilgisayarları işlevli kullanabiliriz.

14. Güzel Türkçemizi doğru ve yanlışsız kullanmamız ve yazmamız kolaylaşır.

15. Dilekçeleri, iş yazılarını ve resmi yazıları T.S.E. normlarına uygun bir biçimde yazmamız kolaylaşır. 

 

Standart Türk Klavyesi Ders Notları İçin Tıklayın.


16.07.2011